Samboavtal

Det är ett stort, men roligt, steg att flytta ihop med sin partner. Vanligtvis tar vardera sambo med viss egendom till det gemensamma hemmet för att därefter tillsammans köpa, byta eller få ytterligare egendom. Hur samborna gör med gemensamma utgifter för bohag i form av möbler och dylikt och kanske bostad är olika från samboförhållande till samboförhållande. Enligt sambolagen fördelas den bostad och det bohag som har förvärvats för gemensamt bruk med hälften vardera vid en separation, oavsett vem som har betalat densamma eller genom arv, gåva eller testamente fått densamma. Om någon av samborna har bidragit i större grad än den andra kan det således vara all idé att överväga ett samboavtal. Att upprätta ett samboavtal innebär att ni avtalar bort sambolagen eller viss del av denna. Istället för sambolagen gäller då normalt sett att den som förvärvat egendomen äger densamma och har rätt till denna vid en separation. Vi hjälper dig med upprättandet av ett samboavtal och utformning av detta, för att det ska passa just dig och din sambo.

När räknas man som sambor?

För att man ska räknas som sambor ska man ha en kärleksrelation som inte är tillfällig. Därtill ska ni antingen ha samma folkbokföringsadress, gemensamma barn, gemensam ekonomi eller ha skrivit ett samboavtal. Det finns även andra punkter som kan tala för att relationen är en samborelation, som att ni är ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkring.

Så fungerar ett samboavtal

Precis som att äkta makar ibland skriver äktenskapsförord kan även sambor skriva samboavtal. Dessa avtal liknar på många sätt varandra, på så sätt att viss egendom är bodelningsbar och annan egendom inte är det med skillnaden att sambor inte ärver varandra. I ett samboavtal kan bägge parter komma överens om de vill att någon egendom inte ska omfattas av sambolagen, alltså delas lika vid en separation. Om någon av parterna exempelvis köpte en fastighet innan förhållandet inleddes, omfattas inte den egendomen av samboavtalet och ska då inte delas vid en separation. Men all  s.k. samboegendom som köps under förhållandets gång ska enligt sambolagen delas lika vid en separation. Om ni har något som ni inte vill ska delas vid en eventuell separation, måste ett samboavtal skrivas. Vi på Melin & Fagerberg kan hjälpa er att skriva ett juridiskt bindande samboavtal som känns bra för er båda.

Hur fungerar samboavtal när man har barn?

Sambor, till skillnad från äkta makar, ärver inte varandra så länge som de inte skriver ett testamente där det framgår att sambon ska ärva. Om paret har barn tillsammans, hur fungerar det då? Trots att paret har barn ihop ärver sambor inte varandra. Istället är det barnen som ärver föräldrarna och skulle de inte vara myndiga kommer arvet att spärras till dess att de uppnår myndig ålder. Fram till myndighetsåldern måste kommunens överförmyndare tillfrågas om ett uttag måste göras. Om paret inte skulle ha några barn tillsammans är det istället föräldrar och syskon som ärver. Med andra ord kan det finnas anledning till att upprätta ett testamente. Samboavtal är ingen arvsrättsliga handling utan reglerar endast vad som skall bodelas. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Även om det finns mallar för samboavtal är det bäst att ändå gå via en advokat. Våra jurister och advokater kan utfärda juridiskt bindande och korrekta avtal, något som kan vara värt att investera i för att vara på den säkra sidan. Testamente skall man regelmässigt inte försöka upprätta själv. Det är lätt att det bli fel på olika sätt och i värsta fall ogiltigt.

Samboavtal vid separation

Skulle man som sambor välja att gå isär kan det lätt uppstå frågor gällande bodelningen. Enligt sambolagen är det den parten som är i störst behov av bostaden som har rätten att bo kvar. Även i vissa fall kan hyres- och bostadsrätter bli föremål för övertagande även om de egentligen inte är föremål för bodelning.

Kontakta oss gärna för att ta reda på mer och få hjälp med just ditt ärende.