Målsägandebiträde

Hjälp med målsägandebiträde i Göteborg, Borås och Alingsås?

Målsägande kallas den som blivit utsatt för brott. När en förundersökning om brott har inletts har denne ofta rätt till ett målsägandebiträde. Det kan bland annat handla om sexualbrott, misshandel eller rån. Ett målsägandebiträde fungerar som ett juridiskt stöd. Personen kan exempelvis följa med målsägande till polisförhören, hjälpa till att gå igenom förundersökningsprotokollet samt kan även undersöka om det kan finnas ytterligare bevismaterial som skulle kunna åberopas i rättegången. Därutöver hjälper målsägandebiträdet med att kräva skadestånd av förövaren, i rättegången som följer, i anledning av att åklagaren väcker talan. Även om den dömde inte kan betala det skadestånd som döms ut till dig så finns det möjlighet att via Brottsoffermyndigheten få ut ersättning för den skada som drabbat dig till följd av brottet. Utöver det stöd och den hjälp som du får genom målsägandebiträdet, kan du även vända dig till den ideella föreningen Brottsofferjouren för att få tillgång till en stödperson. Du har naturligtvis möjlighet att välja vilket målsägandebiträde som du vill ha på resan. Det är viktigt att du känner att kontakterna mellan dig och målsägandebiträdet fungerar i en situation då du kanske upplever att du förlorat kontrollen över ditt liv.

Tanken med målsägandebiträde är att göra den målsägande så trygg som möjligt. Att ha blivit utsatt för ett brott är ofta traumatiskt både fysiskt och psykiskt och kan även ge svåra konsekvenser på sikt. Genom att få hjälp, trygghet och stöd från ett målsägandebiträde slipper man själv förstå all juridik, utan kan istället få bra hjälp med det. Vi på Melin & Fagerberg har skickliga målsägandebiträden som är vana vid att möta människor i kris och att arbeta med olika typer av brott. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Målsägandebiträde för barn utses av tingsrätten

Barn som har fallit offer för ett brott får också hjälp och stöd av ett målsägandebiträde för barn. Det finns vissa regler gällande brott mot barn. Bland annat ska förundersökningar för barn eller personer under 18 år ske så snabbt som möjligt och vara helt färdiga inom tre månader. Om ett barn misstänkts ha blivit utsatt för fysiskt våld eller sexuella övergrepp ska en särskild företrädare i vissa fall utses för att hjälpa barnet att ta beslut istället för vårdnadshavaren. För barn som har blivit utsatta för brott är det alltså tingsrätten som utser målsägandebiträdet och särskild företrädare. Deras uppgift är att ge barnet stöd under hela förundersökningen och rättegången. Dessutom är det målsägandebiträdet för barn eller den särskilda ställföreträdaren som även ska hjälpa till att kräva skadestånd å barnets vägnar. Med rätt målsägandebiträde kan offret slippa känna sig ensam och istället få vägledning, stöd och råd gällande all juridik som rättegångar för med sig.

Så drivs brottmålsprocessen i Sverige

För brottsmål drivs själva processen av en åklagare. Brottsoffret företräds i sin tur av ett målsägandebiträde. Eftersom brottmål handläggs i tingsrätten, hovrätten och i Högsta domstolen, är det viktigt för brottsoffer att en juridiskt kunnig person har möjlighet att företräda hens intressen. För brottsoffer är det möjligt att begära ett målsägandebiträde redan under förundersökningen. Kontakta oss på Melin & Fagerberg så får du professionell hjälp och trygghet.

© Advokaterna Melin & Fagerberg