Skillnaden på äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord och samboavtal är båda juridiska dokument som reglerar ekonomiska förhållanden mellan par. Trots liknande syften och vissa överlappningar finns det dock viktiga skillnader mellan dem.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal som upprättas av par som planerar att ingå äktenskap eller redan är gifta. Det används för att definiera och begränsa äktenskapets ekonomiska konsekvenser, särskilt när det gäller fördelning av tillgångar och skulder vid en eventuell skilsmässa och bodelning.

Samboavtal

Ett samboavtal å andra sidan används av par som lever tillsammans utan att vara gifta. Det reglerar också ekonomiska frågor men är inriktat på att skydda varje parts egendom och ekonomiska intressen i händelse av en separation.

Olika juridisk status

En betydande skillnad mellan äktenskapsförord och samboavtal är den juridiska statusen. Äktenskapsförord regleras av äktenskapsbalken och betraktas som bindande enligt svensk lag. Samboavtal reglerar endast samboegendom och vad som skall ingå i en bodelning mellan sambor.

Tillämpningsområde

Äktenskapsförord gäller endast för äktenskap, medan ett samboavtal är relevant för par som lever i ett samboförhållande utan att vara gifta. Detta innebär att samboavtal inte kan användas av gifta par och vice versa.

Flexibilitet och anpassning

Samboavtal är mindre omfattande än äktenskapsförord och behöver inte registreras för att vara giltiga. Äktenskapsförord kan reglera viss egendom eller all egendom som makarna äger samt val av vilket lands lag som skall vara tillämpligt vid den förmögenhetsrättsliga aspekten på äktenskapet. Äktenskapsförordet behöver registreras för att vara giltigt.