Äktenskapsförord

Hur fungerar ett äktenskapsförord?

När man väljer att ingå äktenskap med någon godkänner man per automatik huvudregeln i äktenskapsbalken, alltså att all ens egendom efter giftermål klassas som giftorättsgods. Rent praktiskt innebär det att all den egendomen ingår i bodelningen vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. Många funderar över om man verkligen behöver skriva äktenskapsförord och så är naturligtvis inte fallet. Men för den som kanske har fått ett arv efter sina föräldrar, har barn sedan tidigare relationer eller som är företagare, finns det större anledning till att vilja hålla isär sina tillgångar och egendomar.

Varför skriver man äktenskapsord?

Som gifta makar delar ni på allt. Skulle ni välja att skilja er innebär alltså giftorätten att ni ska dela upp värdet av era egendomar lika. Men det kan ju hända att en eller bägge parter inte vill det. Just därför skriver man äktenskapsförord – för att er önskan ska bli juridisk bindande. Äktenskapsförordet är den enda möjligheten inom äktenskapet att göra den “gemensamma” egendomen till enskild egendom, något som därmed tar bort egendomen från bodelningen. Många gånger händer det att en av de två makarna redan äger en fastighet eller en annan värdefull egendom innan äktenskap inleds. Skriver man då inget äktenskapsförord kommer man att behöva dela upp värdet av egendomarna lika, även om fastigheten från början tillhörde den ena parten. Skriver man ett äktenskapsförord om att viss egendom ska vara enskild, ingår inte den egendomen i bodelningen. Det kan ibland verka tråkigt att skriva så formella papper inför ett äktenskap, men det gäller att tänka långsiktigt och ta det säkra före det osäkra.

Vad giftorätten och hur fungerar den rent praktiskt?

Under tiden som man är gift märker man egentligen inte av giftorätten, det är först vid en eventuell separation som den blir märkbar då man ska göra bodelningen. Men det finns några saker som kan vara bra att känna till gällande giftorätten och makarnas samtycke. Under äktenskapet får man nämligen inte bestämma över de gemensamma tillgångarna, det måste alltid tas ett gemensamt beslut om man exempelvis vill sälja något.

Behöver äktenskapsförordet vara skriftligt?

Till skillnad från många andra avtal är det viktigt att äktenskapsförordet är skriftligt, annars är det inte giltigt. Så när bör man teckna äktenskapsförord i Göteborg? Eftersom den här typen av avtal inte är giltiga förrän de blivit registrerade är det nödvändigt att göra det omgående efter att äktenskapet har inletts om äktenskapsförordet upprättats före det att äktenskapet ingicks. Det är enkelt att registrera avtalet, du kan göra det hos Skatteverket, myndigheten som ansvarar för frågor gällande just bodelningar, skilsmässor och äktenskapsförord. Eftersom Skatteverket endast utför en formell prövning av de gällande kraven för själva registreringen och ingen prövning gällande vad makarna kommit överens om, finns det tyvärr ingen garanti för att avtalet är juridiskt korrekt.

För att säkerställa att ert äktenskapsförord är korrekt ur juridisk synvinkel är det alltid säkrast att kontakta en advokatbyrå som kan hjälpa er. Vi på Melin & Fagerberg har stor erfarenhet av frågor som rör äktenskapsförord och hjälper gärna till med ert ärende. Det finns även möjlighet att göra lagval i äktenskapsförordet, vilket kan vara av stor betydelse med hänsyn till att man som par väljer att ta hemort i något annat land än Sverige.

Kontakta oss gärna för att ta reda på mer och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig!