Brottmål

Hos Melin & Fagerberg känner vi en stark stolthet för hur vi arbetar med våra fall. Vår policy går ut på att behandla alla brottmål lika, med en självklar utgångspunkt från att alla misstänkta behöver ett fullgott försvar. Oavsett om det gäller trafiknykterhetsbrott eller mord ska vi finnas där för våra klienter. Den brottmålsadvokat som är för stor för de små uppdragen är för liten för de stora uppdragen. Av liknande skäl är vår uppfattning att det är bättre för klienten att välja en brottmålsadvokat i Göteborg om förundersökningen handläggs där. Närheten och den lokala förankringen kan underlätta på många olika sätt när den påstådda brottsligheten utreds.

Brottmålsadvokat – Erfarenhet och hårt arbete

Vår erfarenhet säger att brottmålsrättegångar inte avgörs i valet av namnet på försvararen, vi tror snarare att det beror på vilken brottmålsadvokat som lägger ned mest arbete i ditt ärende. Alla steg i brottmålsprocessen är lika viktiga för att du skall kunna ta tillvara din rätt. Därför behöver du, så snart som möjligt, få en brottmålsadvokat utsedd av tingsrätten som din offentliga försvarare. Du har givetvis rätt att välja vem det ska vara. Gör inte misstaget att tro att om man har ”rent mjöl i påsen” behöver man ingen försvarare. Det finns alltid risk för att bli dömd för brott, även om man är oskyldig.

Bestämmelser vid häktning

Om misstankarna rör allvarlig brottslighet finns det risk för att du kan bli häktad. I 70 % av alla häktningar får åklagaren tillstånd att ålägga den misstänkte s.k. restriktioner som i princip innebär att du blir avskuren från möjligheten att kommunicera med omvärlden. Även i detta fall är det en fördel med en brottmålsadvokat i Göteborg som kan besöka dig med jämna mellanrum. Den mänskliga kontakten är viktig för ditt psykiska välbefinnande och dina möjligheter att ta tillvara din rätt när du är misstänkt för brott. Oavsett om du är misstänkt för brott eller har drabbats av brott kan vi bistå dig som offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Vi har många års erfarenhet och finns till hands när du är i behov av en kunnig brottmålsadvokat i Göteborg. Vi finns även i Borås och Alingsås och kan erbjuda dig samma hjälp där.

Läs mer om respektive område:
Offentlig försvarare och privat försvarare »
Målsägandebiträde »