Om oss

Vi vet att det kan vara ett stort steg att kontakta en jurist, särskilt om du känner osäkerhet över om du kan få hjälp med din fråga. Därför bjuder vi alltid på en inledande kostnadsfri rådgivning inom familjerätt, för dig som bor i Göteborg, Borås och Alingsås med angränsande kommuner, och försöker via telefon ge dig en uppfattning om vad du kan göra i din situation.

Jurist med centrala kontor i Göteborg med omnejd

Du hittar våra kontor centralt, både i Göteborg, i Borås och i Alingsås, allt för att du lätt skall kunna besöka oss. För dig som är boende i Borås och i Alingsås, där ibland alla kan känna alla, kan det vara skönt att veta att vi är ”obundna” som Göteborgsbaserad byrå. Våra kontor ligger nära tingsrätterna på samtliga orter, vilket innebär vissa kostnadsmässiga fördelar för dig när vi företräder dig i domstolstvister.

True partnership

På Melin & Fagerberg arbetar vi ständig för att du ska känna dig trygg med oss som familjejurist och som försvarare eller målsägandebiträde i brottmål. Delägarna tillämpar s.k. true partnership eller musketörsprincipen, dvs. en för alla, alla för en. Fördelen med det är att klienten sätts i centrum före delägarnas eventuella ekonomiska intressen. Det viktiga för oss är att du får rätt hjälp inom byrån, varför ditt ärende tas om hand av den jurist som bäst kan hjälpa dig i den stunden du har behov av att få hjälp.

Fokus på familjerätt och brottmål

Vi gör inte anspråk på att kunna alla områden inom det juridiska arbetsfältet, utan fokuserar på det vi har stor kunskap om. Därför har vi medvetet valt de områden som vi är verksamma inom. Vårt fokus ligger på familjerätt och brottmål. Familjerätten rör en mängd olika områden från vaggan till graven, som t.ex. vårdnad om barn, bodelning och boutredningar i samband med dödsfall. Inom ramen för brottmål uppträder vi som offentliga och privata försvarare, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn.

Det personliga mötet med dig i centrum

Vår utgångspunkt är det personliga mötet med klienten, som alltid står i centrum, inom ramen för god advokatsed. Under ärendets gång håller vi kontinuerlig kontakt och vi finns alltid tillgängliga för dig som klient. Hos Advokaterna Melin & Fagerberg tror vi på visionen för verksamheten eftersom vi tycker att det vi gör för våra klienter är viktigt. Oavsett uppdragets art och omfattning bemödar vi oss om att göra ett lika bra arbete för dig så att du får en så besvärsfri tillvaro som möjligt i den speciella situationen. Vår strävan som jurister är att vi skall kunna påvisa en positiv skillnad för dig som innebär att du känner dig nöjd. Advokatbyrån startade 1999 och har sedan dess i obruten följd varit verksam i Göteborg och Borås. Under slutet av hösten 2014 öppnade vi även vårt kontor i Alingsås, eftersom fler och fler efterfrågat våra tjänster där. Det är vår förhoppning att du har fått en bättre bild av oss nu. Om du har fler frågor är du självklart välkommen att hör av dig. Melin & Fagerberg vill vara ditt självklara val inom familjejuridik samt brottmål i Göteborg, Borås och Alingsås med omnejd! © Advokaterna Melin & Fagerberg