Särskild företrädare för barn

När en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn under 18 år kan barnet få en särskild företrädare. Den personen ska tillvarata barnets rätt under förundersökningen och vid rättegången. Det innebär att en advokat i princip blir en ställföreträdande förälder i sådana situationer och det är åklagaren som tar beslut om att ansöka hos domstolen för att få en särskild företrädare utsedd.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens ansvar och har mandat för att ta beslut för barnet. Det kan exempelvis handla om att barnet ska medverka i ett förhör eller genomgå en läkarundersökning. Kallelser och andra underrättelser i fallet hanteras av den särskilda företrädaren. Barnet har alltid rätt att ha med sin särskilda företrädare vid till exempel förhör eller besök hos läkare. 

När en särskild företrädare utses är det viktigt att personen anses vara särskilt lämplig för uppdraget. Advokaten bör ha goda kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper som gör den till ett bra val i en sådan känslig situation.

En annan uppgift för den särskilda företrädaren är att agera opartiskt mot båda barnets föräldrar.  Syftet är att någon av vårdnadshavarna inte ska kunna förhindra eller försvåra processen under förundersökningen och rättegången. För att få ett rättvist förlopp är det viktigt att den särskilda företrädaren inte har någon tidigare relation till någon av vårdnadshavarna, utan kan agera helt opartiskt.