Privat försvarare

Skillnad på offentlig och privat försvarare

I de fall som avser allvarligare misstankar om brott har alla rätt till en offentlig försvarare. Det är i praktiken endast advokater som kan komma ifråga för uppdrag som offentlig försvarare. En offentlig försvarare ges alltid till en misstänkt som är anhållen eller häktad, om brottet man misstänks för kan ge minst sex månaders fängelsestraff. Denne utses av tingsrätten. Samtliga kostnader som en offentlig försvarare medför betalas alltid primärt av staten och under vissa förutsättningar får den misstänkte betala del eller hela kostnaden till staten, dvs. om hen blir dömd för brottet eller brotten.

En privat försvarare är som benämningen antyder en försvarare som betalas av klienten eller någon annan, men inte av staten. Skulle man som misstänkt senare frikännas av tingsrätten kan man dock begära ersättning för kostnaderna som den privata advokaten medfört. Det finns olika skäl till att anlita en privat försvarare. Bl.a. i de fall där tingsrätten anser att det inte föreligger behov av försvarare och den misstänkte därför inte tilldelas en offentlig försvarare. Detta gäller framförallt brott som inte kommer att ge fängelse.

En privat eller offentlig försvarare vid brottsfall i brottmål kallas för försvarsadvokat och är alltså den person som kommer att försvara den misstänkte. Det finns i grunden ingen anledning att fundera över att anlita privat försvarare om inte nödvändigt, eftersom det är samma advokater som sysslar med båda typerna av försvararuppdrag. Det blir möjligen mer kostsamt att anlita privat försvarare. Beroende på brottets art och svårighetsgrad har du idag stor möjlighet att välja den offentliga försvarare som du vill ha. Blir du kallad till polisförhör skall du begära att försvarare utses för dig och som kan följa med vid förhör. Det finns ingen anledning att visa att man inte behöver försvarare genom att själv gå på förhör. Ange till den som kallat dig till förhör vem du vill ha som försvarare så ordnar polisen eller åklagaren kommunikationen med tingsrätten.

Viktigt att tänka på när eller om du väljer en privat försvarare för brottmål

När du ska anlita ett privat ombud för att företräda dig i rätten är det viktigt att du väljer omsorgsfullt vem som ska representera dig. Alla typer av rättegångar är emotionellt omtumlande, det är därför viktigt att den misstänkte känner att hen har en försvarare som tillvaratar hens intressen. Ta därför alltid personlig kontakt med oss eller annan eventuell försvarare för att bilda dig en egen uppfattning om du kommer att trivas med denne.

Det vanligaste (och ofta det bästa alternativet) är att välja en försvarsadvokat som har straffrätt som sitt expertområde (om ärendet avser det). Dock är det upp till var och en vem man vill anlita. Det är möjligt att byta ut den privata försvarare man valt ut. En nackdel med privat försvarare som är viktig att känna till är att klienten och advokaten inte har rätt att tala enskilt under polisförhör vilket man har med en offentlig försvarare.

Vi på Melin & Fagerberg kan hjälpa dig som blivit åtalad för brott med både en offentlig och en privat försvarare för brottmål. Vi har stor erfarenhet och kompetens som försvarare. Kontakta oss gärna idag för mer information om hur en advokat kan hjälpa dig med ditt ärende.