Återförande av bortförda barn

Varje år kidnappas och förs barn bort från Sverige.

Bort från sin trygga tillvaro
Bort från hemmet
Bort från skola och kompisar

Mitt i sin vanliga vardag rycks de upp och finner sig själva fångna på en främmande plats eller i ett främmande land. Detta är något av det mest traumatiska som kan drabba ett barn och en familj.
Ett av de viktigaste verktygen för att få hem de bortförda barnen är de internationella avtal som finns, såsom Haagkonventionen eller Bryssel II-förordningen.
Återförande av bortförda barn och kidnappade barn kan ta tid, ibland väldigt lång tid.

Vi samarbetar också med ABP World Group Ltd som arbetar med att hitta och föra hem kidnappade barn och bortförda barn över hela världen.
ABP arbetar också aktivt med att skydda barn som riskerar att bli kidnappade.

logo-504723_jpg