Gripen-Anhållen-Häktad

Om det finns skäl att anhålla någon får polisen gripa den misstänkta i avvaktan på att åklagaren prövar anhållningsfrågan. Om det finns skäl att häkta någon får åklagaren anhålla den misstänkta i avvaktan på rättens prövning av häktesfrågan. Om den misstänkte överhuvudtaget skall kunna häktas måste åklagaren lämna in en häktningsframställan till tingsrätten.

Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol. En person som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse i ett år eller mer får häktas om det finns risk för att han eller hon:

  • kommer att hålla sig undan.
  • försvårar utredningen.
  • fortsätter att begå brott.

Andra skäl till häktning kan till exempel vara att en person som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott:

  • är okänd och vägrar uppge sitt namn och sin adress.
  • inte är folkbokförd i Sverige och det finns risk för att personen lämnar landet.

Om brottet har ett minimistraff om minst två år föreligger vad som i ”advokatmun” kallas obligatorisk häktning. Det går i princip inte att undvika att bli frihetsberövad. Ett typexempel på brott som leder till obligatorisk häktning är våldtäkt och grovt vapenbrott.