Om Melin & Fagerberg

Advokatbyrå i Göteborg med omnejd

Vi vet att det kan vara ett stort steg att kontakta en jurist, särskilt om du känner osäkerhet över om du kan få hjälp med din fråga. Därför bjuder vi alltid på en inledande kostnadsfri rådgivning inom familjerätt, för dig som bor i Göteborg, Borås och Alingsås med angränsande kommuner, och försöker via telefon ge dig en uppfattning om vad du kan göra i din situation.

Du hittar våra kontor centralt, både i Göteborg, i Borås, i Alingsås och i Trollhättan, allt för att du lätt skall kunna besöka oss. För dig som är boende i Borås och i Alingsås, där ibland alla kan känna alla, kan det vara skönt att veta att vi är ”obundna” som Göteborgsbaserad byrå. Våra kontor ligger nära tingsrätterna på samtliga orter, vilket innebär vissa kostnadsmässiga fördelar för dig när vi företräder dig i domstolstvister.

På Melin & Fagerberg arbetar vi ständigt för att du ska känna dig trygg med oss som familjejurist och som försvarare eller målsägandebiträde i brottmål. Delägarna tillämpar s.k. true partnership eller musketörsprincipen, dvs. en för alla, alla för en. Fördelen med det är att klienten sätts i centrum före delägarnas eventuella ekonomiska intressen. Det viktiga för oss är att du får rätt hjälp inom byrån, varför ditt ärende tas om hand av den jurist som bäst kan hjälpa dig i den stunden du har behov av att få hjälp.

Vår utgångspunkt är det personliga mötet med klienten, som alltid står i centrum, inom ramen för god advokatsed. Under ärendets gång håller vi kontinuerlig kontakt och vi finns alltid tillgängliga för dig som klient. 

Läs mer...