Rättshjälp

Vi förmedlar både rättshjälp och rättsskydd, som är två olika försäkringssystem som hanteras av staten respektive ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.

Utgångspunkten är att medborgarna i Sverige tecknar hemförsäkringar där det ingår ett rättsskydd. Sådana moment kan också ingå i villa-, fritids-, bil- och båtförsäkringar. Förekomsten av rättsskyddsförsäkring eller villkoren kan dock variera mellan försäkringsbolagen så det finns alltid anledning att se över sitt försäkringsskydd i detta avseende. Rättsskyddsförsäkringen kan nämligen användas för att betala kostnaderna för ditt ombud i rättsliga tvister som berör privatlivet.

Rättsskyddet gäller inte för överklagande av myndighetsbeslut, utan det måste ha uppstått en tvist med en annan part. Försäkringen måste du ha skaffat innan tvisten uppstod och generellt sett finns det en karenstid innan du kan utnyttja detta försäkringsskydd. Denna form av ersättning gäller normalt också efter karenstiden vid tvister med någon som du har varit gift eller sambo med. Villkoren varierar dock, varför det bästa är att titta i försäkringsvillkoren om vilka regler som gäller i ditt fall. I villkoren framgår även hur stor självrisken är för din rättsskyddsförsäkring.

I första hand skall rättsskyddet användas för din tvist. Rättshjälp kan du bara få om du haft en godtagbar ursäkt till varför du inte har skaffat t.ex. hemförsäkring med rättsskydd eller om den typ av tvist som du har inte täcks av rättsskyddet.

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning för privatpersoner och vissa fall dödsbon. Huvudregeln är att du skall ha haft minst en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Därtill kommer att du inte får har ett ekonomiskt underlag, som räknas ut på ett särskilt sätt, på mer än 260 000 kr per år. Vidare skall det finnas behov av juridisk hjälp och det skall vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

© Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB